Revize


Pozor na falešné revize

Vystavujete se postihu pokud se prokážete falešnou kontrolou kotle (revizí), kontrola kotle se pak bere jako neplatná a Vám hrozí vysoký postih.

Revize / doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva může vystavit pouze revizní technik s platným oprávněním od výrobce Klimosz.

Revize vystavená technikem jiného výrobce nebo technikem bez platného oprávnění je neplatná.

Oficiální seznam revizních techniků můžete najít zde.


APTT jako autorizované začleněné živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky potvrzuje, že níže uvedený seznam obsahuje odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší.